TJÄNSTER

 • Fuktutredningar

 • Uttorkningsprognoser

 • Innemiljöundersökningar

 • Experthjälp i samband med tvister

 • Miljöinventeringar

 • Radonundersökning

 • Termografering

 • Täthetsprovning

 • Kalibrering av fuktinstrument

 • Fuktsakkunnig-uppdrag

 • Fuktmätning

 • PCB-inventering