Fukttekniskt laboratorium

I Byggnadsmiljös fukttekniska laboratorium utförs huvudsakligen fuktmätningar på uttagna prover av byggnadsmaterial.


De fuktbestämningar som tillhandahålles är:

 Relativ fuktighet (RF)
 RBK-Fuktmätning
 Kapillärmättnadsgrad (KMG)
 Fuktkvot (FK)
 Differentierad fuktkvot (DFK)
  Fält eller laboratorium?


En laboratoriemätning är i de flesta fall mycket noggrannare än en fältmätning. Noggrannheten blir större genom att det är möjligt att ha kontroll på de omgivande parametrarna och deras respektive inverkan på mätresultatet i laboratoriemiljö. Dessutom är ofta metoderna och de instrument som används på laboratorium betydligt noggrannare än de som används i fält.


Vissa mätningar t.ex. kapillärmättnadsgrad och differentierad fuktkvot kan ej utföras i fält.

Om så önskas utför Byggnadsmiljö även kvalificerade fuktmätningar i fält.

För analys av uttagna prover med avseende på annat än fukt har Byggnadsmiljö samarbete med andra laboratorier.