Termografering

På Byggnadsmiljö använder vi värmekamera vid t.ex. fuktskadeutredningar och täthetskontroller.

Användningsområdet för en värmekamera är väldigt stort. Man kan bl.a använda den till att hitta läckage i värmeslingor, luftläckage i byggnader och fuktskador i konstruktioner.

En värmekamera visar väldigt exakt var temperaturskillnader finns och kan därmed visa var eventuella skador/läckage finns.
Genom att använda en mycket känslig värmekamera med en temperaturupplösning på
60 mK kan vi dra nytta av den även vid extremt små temperaturdifferenser.

Bilder tas och analyseras för att sedan sammanställas i en rapport.

När vi analyserar bilder avgör vi om det är en normal köldbrygga eller en förmodad skada/läckage vi kan se på bilderna

Vi på Byggnadsmiljö är Certifierade Termograförer, level 1 och även 2.

Utbildningarna är utförda hos Infrared Training Center (ITC), som är världsledande inom utbildning av Termograförer.