KALIBRERING AV FUKTINSTRUMENT

Vi utför högkvalitativa kalibreringar spårbara mot internationell standard (NIST i USA) i intervallet 10-95 % RF och 0 – 70ºC.

Sedan den 20:e April 2004 är Byggnadsmiljö Mellansverige AB godkända för kalibrering av mätutrustning som används inom systemet RBK*-auktoriserad fuktkontrollant betong.

Detta innebär att våra kalibreringar redan idag är granskade av tredje part och att vi deltar i round robinkalibrering inom RBK-systemet.

Kalibreringarna utförs med en tvåtrycksgenerator typ Thunder Scientific 2500s. Denna typ av fuktgenerator används som nationell fuktstandard i flera länder. Instrumentets osäkerhet framgår av tabellen nedan.

Utökad mätosäkerhet av RF med täckningsfaktor 2

 Temperatur

10% RF 

15% RF 

30% RF 

37% RF 

49% RF 

74% RF 

95% RF 

 0 grader

 +-0,17

 +-0,18

+-0,25 

 +-0,23

+-0,25 

 +-0,30

+-0,35 

 35 grader

 +-0,17

 +-0,18

 +-0,25

 +-0,22

+-0,25

 +-0,29

 +-0,35

 70 grader

 +-0,17

+-0,18 

 +-0,25

+-0,23 

 +-0,25

+-0,30 

 +-0,36

Bakomvarande data gällande spårbarhet, mätosäkerhet och kvalitetssäkring kan erhållas mot begäran.

Kalibreringar genomförs kontinuerligt efter bokning. Möjlighet till kalibrering vid andra temperaturer eller relativa fuktigheter finns efter överenskommelse.

Kontakta oss på Byggnadsmiljö för bokning och information.