Innemiljöundersökningar

En innemiljöundersökning innebär att man söker efter olika skador i byggnader som påverkar miljö och hälsa för de som vistas där.
Vi på Byggnadsmiljö har under loppets gång informationsmöte med de utsatta, där vi förklarar vad vi gör, hittar och hur det ska åtgärdas.
Vi letar efter fukt, mögel och andra distinkta dofter och synliga skador.

De eventuella skador som hittas tar vi ut prover på för att sedan skicka dessa för analys hos ett specialiserat analysföretag.

Då alla skador analyserats och åtgärdats följer vi upp de tidigare problemen för att kunna säkerställa att vi löst hälso- och miljöproblemen.